Urząd Gminy w Budzowie

Pomocy żywnościowa w ramach FEPŻ

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 30-11-2023

logotypy funduszy euuropejskich, flaga polski oraz UE

W ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową ( FEPŻ) 2021-2027, który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do 2027 roku i zapewniać będzie osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwianiu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz  włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje że:

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.) dochód nieprzekraczający 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy tj.:

  • 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Ponadto, informujemy, iż Wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem dedykowanym dla Programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/funduszeeuropejskie-na-pomoc-zywnosciowa2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl

Zakładany okres kwalifikowania do Podprogramu 2023 od listopada 2023r, planowany termin dystrybucji  żywności 2024 r.

Osoby potrzebujące wsparcia zapraszamy do składania oświadczeń dla osób ubiegających się o pomoc żywnościową dostępnych w GOPS w Budzowie  jak również do kontaktu telefonicznego 338767777, 338767780

Kierownik  Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Budzowie
Anna Pawlica