Urząd Gminy w Budzowie

Pomocy żywnościowa w ramach FEPŻ

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 30-11-2023

logotypy funduszy euuropejskich, flaga polski oraz UE

W ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową ( FEPŻ) 2021-2027, który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do 2027 roku i zapewniać będzie osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwianiu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz  włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje że:

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.) dochód nieprzekraczający 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy tj.:

  • 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Ponadto, informujemy, iż Wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem dedykowanym dla Programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/funduszeeuropejskie-na-pomoc-zywnosciowa2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl

Zakładany okres kwalifikowania do Podprogramu 2023 od listopada 2023r, planowany termin dystrybucji  żywności 2024 r.

Osoby potrzebujące wsparcia zapraszamy do składania oświadczeń dla osób ubiegających się o pomoc żywnościową dostępnych w GOPS w Budzowie  jak również do kontaktu telefonicznego 338767777, 338767780

Kierownik  Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Budzowie
Anna Pawlica

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.