Urząd Gminy w Budzowie

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 12-06-2023

Z dniem 15.05.2023 r. podwyższone zostało kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Od dnia 15 maja 2023 r. pomoc żywnościowa przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

  • 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie