Urząd Gminy w Budzowie

Podziękowanie za udział w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym na temat „Konflikt a przemoc w rodzinie. Rozwiązywanie i przeciwdziałanie”

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 23-11-2018

Serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które wzięły udział w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym zorganizowanym w dniu 19 listopada 2018 r na temat „Konflikt a przemoc w rodzinie. Rozwiązywanie i przeciwdziałanie” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016- 2021.
Spotkanie  prowadziły:
Pani Beata Pochłopień – psycholog  w Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej – Zespół Interwencji Kryzysowej
Pani Katarzyna Mikołajczyk – psycholog  w  Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej – Zespół Interwencji Kryzysowej

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.