Urząd Gminy w Budzowie

Podziękowania

Kategoria: Informacje Opublikowano: 01-09-2017

W dniu 30 sierpnia 2017 r. odbyła się sesja Rady Gminy w Budzowie , na której  podjęta została Uchwała w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie. Od 1 września 2017 r. Gimnazjum  zostaje włączone do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Budzowie. Na sesję  Rady Gminy zaproszono Panią Dyrektor Gimnazjum Małgorzatę Kania, która przez okres 18 lat pełniła  funkcję Dyrektora Gimnazjum. Z okazji zakończenia działalności gimnazjum imienia Jana Pawła II w Budzowie złożone zostały serdeczne podziękowania za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju oświaty w gminie Budzów.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.