Urząd Gminy w Budzowie

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Budzów w 2023 r

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 25-05-2023

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzów w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. jest firma:

EKO-EFEKT WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW Józef Wacław Dobrzycki, 34-210 Zembrzyce 131

Podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Budzów  w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. są przedsiębiorstwa wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.