Urząd Gminy w Budzowie

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Budzów w 2022 r

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 30-06-2022

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Budzów w 2022 r

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzów w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. jest firma :

EKO-EFEKT WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW Józef Wacław Dobrzycki, 34-210 Zembrzyce 131

Podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Budzów  w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. są przedsiębiorstwa wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej.