Urząd Gminy w Budzowie

Płatność dla małych gospodarstw

Kategoria: Informacje Opublikowano: 17-08-2023

Szanowni Państwo,
W ramach działań prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wprowadzono ułatwienia dla rolników, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha oraz złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok.

Zgodnie z art. 147a ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 w 2023 r. rolnikowi może być przyznana płatność dla małych gospodarstw, na podstawie  złożonego przez niego oświadczenia pn. „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”.

Obecnie trwa nabór wniosków w ramach płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie ujęte we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023. Stawka ryczałtu wynosi 225 euro/ha.

Rolnik może otrzymać płatności dla małych gospodarstw jeżeli we wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 (złożonym w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.) łączna powierzchnia:

  1. gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów (PWD) będących w posiadaniu tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha oraz
  2. użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 r. wynosiła nie więcej niż 5 ha.

Oznacza to, że płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne płatności bezpośrednie ujęte we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Rolnicy żądający płatności dla małych gospodarstw, którzy ubiegali się o przejściowe wsparcie krajowe (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu) otrzymają także te płatności.

Niezależnie od powyższego rolnik otrzyma płatności ONW, płatność ekologiczną, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, o ile wnioskował o te płatności we wniosku złożonym w terminie do dnia 25 lipca 2023 r.

Aby otrzymać płatności dla małych gospodarstw należy w terminie do 31 sierpnia 2023 r. złożyć, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus), skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”, dostępnego pod linkiem https://www.gov.pl/attachment/1ad09190-61bf-4a33-b6a1-76725574b5ad.

Szczegółowych wyjaśnień oraz pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają Rolnikom pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Małopolskiego Ośrodka Doradztwa  Rolniczego, których adresy oraz telefony zostały podane w załącznikach do niniejszego pisma.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.