Urząd Gminy w Budzowie

Pies bez opieki – kara dla właściciela

Kategoria: Informacje Opublikowano: 27-04-2022

W związku z licznymi zgłoszeniami wpływającymi do Urzędu Gminy w Budzowie o biegających psach właścicielskich poza posesjami, Urząd Gminy w Budzowie przypomina właścicielom i opiekunom psów o obowiązku utrzymywania ich w swoich obejściach gospodarskich zabezpieczonych przed wydostaniem się ich na zewnątrz. Wolno biegające psy po drodze stanowią duże zagrożenie dla ludzi i dzieci oraz są uciążliwością dla użytkowników ruchu drogowego (szczególnie dla rowerzystów). Ugryzienie przez psa niesie za sobą wiele komplikacji (badania lekarskie, obserwacja, szczepienia) nie mówiąc, że jest zagrożeniem zdrowia, a nawet życia dla tej osoby. Samo pogryzienie, ale i upadek z roweru grozi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

W związku z powyższym właściciel oraz opiekun psa nie może dopuścić, by mógł on wydostać się z posesji bez kontroli i bez opieki znajdować się w miejscu przeznaczonym do wspólnego użytku np. na drodze, chodniku, sklepie , szkole czy boisku  lub by jego pies wbiegał lub przebywał na cudzej posesji.

Bardzo prosimy o przestrzeganie powyższych zasad zawartych w informacji. W przypadku nie dostosowania się do powyższego sprawa zostanie zgłoszona do Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej celem nałożenia stosownej kary właścicielowi lub opiekunowi psa.

Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 281) „Kto nie zachowuje zwykłych bądź nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia i kto dopuszcza się czynu przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 000,00 złotych albo karze nagany”.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.