Urząd Gminy w Budzowie

PIERWSZE SZKOLENIE U MAŁOPOLSKICH TERYTORIALSÓW

Kategoria: Informacje Opublikowano: 23-08-2018

Ruszają pierwsze szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w Małopolsce. Wśród zakwalifikowanych do Terytorialnej Służby Wojskowej są zarówno rezerwiści, jak i ochotnicy, którzy nie służyli nigdy wcześniej w wojsku. Różnią się wiekiem, doświadczeniem zawodowym i zainteresowaniami, ale wszystkich łączy ogromny entuzjazm, chęć zadbania o bezpieczeństwo swojej lokalnej społeczności oraz wspólne wartości.

25 sierpnia w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (11MBOT) rozpocznie się pierwsze szkolenie wyrównawcze dla żołnierzy rezerwy, którzy zgłosili chęć podjęcia służby
w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT). Jest ono odpowiednikiem szkolenia podstawowego dla ochotników, przeznaczonym jednak dla żołnierzy, którzy wcześniej odbywali czynną służbę wojskową. To nowatorski projekt WOT, nie praktykowany dotychczas w innych rodzajach Sił Zbrojnych RP, a jego najbardziej charakterystyczną cechą jest dostosowanie całego procesu szkolenia do specyfiki służby w komponencie terytorialnym, łączącym służbę wojskową z aktywnością zawodową i życiem codziennym „w cywilu”. Najbliższe szkolenie wyrównawcze obejmie około 40 żołnierzy OT, którzy przejdą intensywny ośmiodniowy kurs na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. W ramach ćwiczeń, oprócz odświeżenia umiejętności i wiedzy z zakresu szkolenia podstawowego, zaplanowano wdrożenie dedykowanych dla lekkiej piechoty elementów szkolenia taktycznego.

Pierwsze szkolenie podstawowe w 11MBOT, trwające 16 dni, czyli popularna „szesnastka” zostało zaplanowane od dnia 13.10.2018 r., również w Nowej Dębie. Weźmie w nim udział około 200 ochotników, którzy nie pełnili dotąd czynnej służby wojskowej. Szkolenie ma na celu wdrożenie ochotników do służby w piątym rodzaju Sił Zbrojnych. Będzie obejmowało zakres podstawowych umiejętności taktycznych i strzeleckich. Zanim jednak ochotnicy rozpoczną ćwiczenia praktyczne, będą musieli zaliczyć część teoretyczną kursu podstawowego. Wszystkie niezbędne materiały otrzymali podczas rekrutacji, więc opanowanie teorii to kwestia motywacji i samodyscypliny, której kandydatom nie brakuje. Żołnierze, którzy zakończą szkolenie podstawowe, po przysiędze rozpoczną służbę w 111 Batalionie Lekkiej Piechoty w Rząsce.

Rozpoczęty w styczniu 2018 r. proces formowania 11 MBOT przebiega zgodnie z założonym planem. Do terytorialnej służby wojskowej w województwie małopolskim zakwalifikowano dotychczas ponad 500 ochotników. Średnia wieku zakwalifikowanych do służby w 11 MBOT wynosi 33 lata, a 6% z nich stanowią kobiety. Wnioski do służby w 11MBOT złożyło około 800 osób, co wpłynie na zwiększenie liczby żołnierzy planowanych do szkolenia.

Terytorialsi z 11MBOT mają stanowić wsparcie dla swoich lokalnych społeczności poprzez przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Na wypadek wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a ponadto chronić obywateli i zabezpieczać infrastrukturę krytyczną.

Oficer prasowy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

p. o. mjr Bartosz Kubal

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.