Urząd Gminy w Budzowie

PESEL dla obywateli Ukrainy

Kategoria: Komunikaty dla obywateli Ukrainy Opublikowano: 28-03-2022

Urząd Gminy w Budzowie uprzejmie informuje, że numery PESEL dla obywateli Ukrainy nadawane są w pokoju nr 12 (Ewidencja Ludności i Dowody Osobite) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 11:00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.