Urząd Gminy w Budzowie

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków w m. Jachówka, Gmina Budzów- etap 2 i 3

Kategoria: 2022 Opublikowano: 25-03-2022

Treść zapytania oraz załączniki zostały zamieszczone poniżej w sekcji załączniki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.