Urząd Gminy w Budzowie

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków w m. Jachówka, Gmina Budzów- etap 2 i 3

Kategoria: 2022 Opublikowano: 25-03-2022

Treść zapytania oraz załączniki zostały zamieszczone poniżej w sekcji załączniki.