Urząd Gminy w Budzowie

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków P- 1 na działce nr ew. 7367/32 w m. Budzów- etap 2

Kategoria: 2023 Opublikowano: 07-04-2023

Poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków P- 1 na działce nr ew. 7367/32 w m. Budzów- etap 2”.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.