Urząd Gminy w Budzowie

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków P- 1 na działce nr ew. 7367/32 w m. Budzów- etap 2

Kategoria: 2023 Opublikowano: 07-04-2023

Poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków P- 1 na działce nr ew. 7367/32 w m. Budzów- etap 2”.