Urząd Gminy w Budzowie

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów Etap 3”

Kategoria: 2021 Opublikowano: 06-05-2021

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone poniżej w sekcji załączniki

[Aktualizacja]

W sekcji załączniki zamieszczono wyniki zapytania ofertowego

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.