Urząd Gminy w Budzowie

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów Etap 3”

Kategoria: 2021 Opublikowano: 06-05-2021

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone poniżej w sekcji załączniki

[Aktualizacja]

W sekcji załączniki zamieszczono wyniki zapytania ofertowego