Urząd Gminy w Budzowie

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej waz z przyłączami w miejscowości Budzów- etap 4 oraz etap 2 cz.II

Kategoria: 2024 Opublikowano: 01-02-2024

Treść zapytania ofertowego została zamieszczona poniżej w sekcji załączniki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.