Urząd Gminy w Budzowie

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej waz z przyłączami w miejscowości Budzów- etap 4 oraz etap 2 cz.II

Kategoria: 2024 Opublikowano: 01-02-2024

Treść zapytania ofertowego została zamieszczona poniżej w sekcji załączniki.