Urząd Gminy w Budzowie

Ostrzeżenie w sprawie silnego wiatru

Kategoria: Ostrzeżenia meteorologiczne Opublikowano: 17-02-2023

GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
Dorota Cabańska

Panie i Panowie
Wójtowie, Burmistrzowie
i Prezydenci miast i gmin

Szanowni Państwo,

zgodnie z prognozami zagrożeń IMGW, przez najbliższe doby cała Polska znajdzie się pod wpływem bardzo silnego wiatru, a miejscami nawet huraganu. Tym gwałtownym zjawiskom meteorologicznym mogą towarzyszyć równie gwałtowne opady śniegu i deszczu. Synoptycy ostrzegają również, że tak niebezpieczne porywy wiatru mogą powodować uszkodzenia budynków i  zrywanie dachów. W tej sytuacji zawiadamiam, że już zwróciłam się do wszystkich wojewódzkich i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w całym kraju, aby zachowali czujność i gotowość do pełnej współpracy na swoich terenach.

Prosiłam również WINB i PINB, aby przypominali, szczególnie w tym czasie, właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że do ich obowiązków, zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa  budowlanego, należy: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i  morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Poniżej zamieszczono ostrzeżenie meteorologiczne nr 52

Materiał został opracowany przez IMGW-PIB. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. tel.: (12) 392-13-00, fax.: (12) 422-72-08, czk@malopolska.uw.gov.pl Poszczególne ostrzeżenia meteorologiczne zostały zamieszczone jako skany zdjęcia. W celu uzyskania dostępnej informacji należy kontaktować się z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. telefon (12) 392-13-00, fax (12) 422-72-08 lub pod adresem email czk@malopolska.uw.gov.pl Ostrzeżenie meteorologiczne dostępne do pobrania w sekcji załączniki znajdującej się poniżej.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.