Urząd Gminy w Budzowie

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza stopnia 3 i 2

Kategoria: Ostrzeżenia meteorologiczne Opublikowano: 14-12-2022

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu zostało zamieszczone w załączniku.