Urząd Gminy w Budzowie

Ostrzeżenie meteorologiczne 47/2023

Kategoria: Ostrzeżenia meteorologiczne Opublikowano: 15-02-2023
Materiał został opracowany przez IMGW-PIB. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. tel.: (12) 392-13-00, fax.: (12) 422-72-08, czk@malopolska.uw.gov.pl Poszczególne ostrzeżenia meteorologiczne zostały zamieszczone jako skany zdjęcia. W celu uzyskania dostępnej informacji należy kontaktować się z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. telefon (12) 392-13-00, fax (12) 422-72-08 lub pod adresem email czk@malopolska.uw.gov.pl Ostrzeżenie meteorologiczne dostępne do pobrania w sekcji załączniki znajdującej się poniżej.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.