Urząd Gminy w Budzowie

Ostrzeżenie meteorologiczne 27/2020

Kategoria: Ostrzeżenia meteorologiczne Opublikowano: 04-02-2020

Materiał został opracowany przez IMGW-PIB.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. tel.:   (12) 392-13-00, fax.:  (12) 422-72-08, czk@malopolska.uw.gov.pl

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.