Urząd Gminy w Budzowie

Ostrzeżenie meteorologiczne 219/2019

Kategoria: Ostrzeżenia meteorologiczne Opublikowano: 16-12-2019

Materiał został opracowany przez IMGW-PIB.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. tel.:   (12) 392-13-00, fax.:  (12) 422-72-08, czk@malopolska.uw.gov.pl