Urząd Gminy w Budzowie

Ostrzeżenie meteorologiczne 110/2020

Kategoria: Ostrzeżenia meteorologiczne Opublikowano: 28-05-2020

Materiał został opracowany przez IMGW-PIB. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. tel.: (12) 392-13-00, fax.: (12) 422-72-08, czk@malopolska.uw.gov.pl