Urząd Gminy w Budzowie

Osiągnięty przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w roku 2022, wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej „poziomem składowania”, oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 25-05-2023

Poziomy zostały zamieszczone poniżej w sekcji załączniki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.