Urząd Gminy w Budzowie

Osiągnięty przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w roku 2022, wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej „poziomem składowania”, oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 25-05-2023

Poziomy zostały zamieszczone poniżej w sekcji załączniki.