Urząd Gminy w Budzowie

Osiągnięty przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w roku 2021, wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej „poziomem składowania”, oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 14-11-2022

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w Gminie Budzów w 2021r wyniósł 4%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w Gminie Budzów w 2021r wyniósł 46%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Gminie Budzów za 2021r. wyniósł 100 %