Urząd Gminy w Budzowie

Osiągnięty przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w roku 2021, wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej „poziomem składowania”, oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 14-11-2022

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w Gminie Budzów w 2021r wyniósł 4%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w Gminie Budzów w 2021r wyniósł 46%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Gminie Budzów za 2021r. wyniósł 100 %

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.