Urząd Gminy w Budzowie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.”Remont drogi powiatowej nr P 1689 K na odcinki 1,8 km. W miejscowości Bieńkówka

Kategoria: Rok 2021 Opublikowano: 10-01-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.”Remont drogi powiatowej nr P 1689 K na odcinki 1,8 km. W miejscowości Bieńkówka

Realizacja zadania obejmowała:

  • wykonanie dokumentacji projektowej,
  • materiały do zgłoszenia robót,
  • sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,
  • sporządzenie specyfikacji technicznej

Wartość całkowita operacji: 34.000,00 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy – 34.000,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 15 września 2021 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.