Urząd Gminy w Budzowie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.” Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Zachełmna na osiedlu Świerkówka

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.” Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Zachełmna na osiedlu Świerkówka

Realizacja zadania obejmowała:

  • wykonanie dokumentacji projektowej,
  • materiały do zgłoszenia robót,
  • sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,
  • sporządzenie specyfikacji technicznej

Wartość całkowita operacji: 24.020,00  zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 24.020,00   zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 listopada  2020 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.