Urząd Gminy w Budzowie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.” Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Zachełmna na osiedlu Świerkówka

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.” Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Zachełmna na osiedlu Świerkówka

Realizacja zadania obejmowała:

  • wykonanie dokumentacji projektowej,
  • materiały do zgłoszenia robót,
  • sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,
  • sporządzenie specyfikacji technicznej

Wartość całkowita operacji: 24.020,00  zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 24.020,00   zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 listopada  2020 r.