Urząd Gminy w Budzowie

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 – realizacja projektu

Kategoria: Ogólne, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 10-03-2023

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Gmina Budzów realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zgodnie z umową Nr 143/WP/2023/FS z dnia 1 marca 2023r.Gmina Budzów otrzyma z Funduszu Solidarnościowego środki z przeznaczeniem na realizację programu w 2023 r. w kwocie 57.974,91 zł.

Całkowity koszt zadania to kwota 57.974,91 zł.

Dzięki powyższemu gmina Budzów otrzyma wsparcie na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla 8 mieszkańców gminy Budzów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

  • osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź osobą z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
  • dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności

Opieka Wytchnieniowa ma za zadanie odciążanie członków rodziny lub opiekunów poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnić czasowe zastępstwo.

Plakat opieki wytchnieniowej

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.