Urząd Gminy w Budzowie

OGŁOSZENIE: SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 11-12-2019

WÓJT GMINY  BUDZÓW
OGŁASZA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO

 1. Nazwa sprzedającego: Gmina Budzów 34-211 Budzów 445, NIP: 552-167-78-60 , REGON: 072181942
 2. Opis przedmiot sprzedaży:
  Przedmiotem sprzedaży jest samochód pożarniczy marki Star 244, nr rej. BOC 2149 stanowiący mienie Gminy Budzów.
  Dane indentyfikacyjne pojazdu:
  Marka/ Model : STAR/244/STAR 244 Numer VIV/nadwozia/podwozia : 11085 Rodzaj pożaru: pożarniczyRok produkcji: 1988

  Kolor powłoki lakierniczej – czerwony

  Pojemność zbiornika wody  –  zbiornik 3000 l

  Rodzaj silnika: olej napędowy, poj. silnika  6842 cm3/10700 KG

 1. Cena wywoławcza samochodu: 23.000,00zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
 2.   Miejsce  i termin, w którym można obejrzeć pojazd: Osoby zainteresowane nabyciem samochodu mają możliwość obejrzenia przedmiotu  sprzedaży, oraz zapoznania się z jego dokumentacją w Urzędzie Gminy Budzów, po uprzednim skontaktowaniu się pod numerem telefonu  ( 33) 876 77 62 w godz. 8.00-15.00.
 3. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty  pisemne na kupno  samochodu należy składać do Urzędu Gminy Budzów, 34- 211 Budzów , pokój nr 4. –
  Termin składania ofert upływa  17.12.2019 roku o godz. 9.00.
 4. Warunki podpisania umowy:
  Osoba z najwyższą proponowaną ceną zakupu samochodu zostanie poinformowana pisemnie lub telefonicznie o terminie podpisania  umowy. Kupujący otrzyma fakturę zakupu VAT.

                                    

ZARZĄDZENIE Nr 64/2019
WÓJTA GMINY BUDZÓW
z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie: sprzedaży samochodu pożarniczego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2019 r., poz. 506 ) Wójt Gminy Budzów postanawia, co następuje:

§1.

Wyraża zgodę na sprzedaż samochodu pożarniczego

§2.

Wykonanie Zarządzenia powierz się Sekretarzowi Gminy Budzów .

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Budzów
mgr inż. Jan Najdek

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.