Urząd Gminy w Budzowie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1702/3, 1702/43, 3965/8, 3965/21, 1723/7, 1719/30 położonych w Baczynie, gmina Budzów

Kategoria: Planowanie przestrzenne Opublikowano: 20-05-2019

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.