Urząd Gminy w Budzowie

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie o wprowadzeniu ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie.

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 20-04-2020

Na podstawie § 13 ust.1 pkt.1 i pkt.2 , ust.3 pkt.3   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów z w związku z wystąpieniem stanu epidemii   wprowadzam do odwołania ograniczenia  w wykonywaniu zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie:

 1. Ośrodek Ogranicza bezpośredni kontakt pracowników z interesantami wyłącznie do spraw pilnych, niecierpiących zwłoki.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów w godzinach pracy Ośrodka , który funkcjonuje zgodnie z godzinami pracy:
  poniedziałek – 700 – 1500
  wtorek – 8  00-1600
  środa  –  piątek – 700 – 1500
 3. Przy przyjmowaniu obywateli należy zachować nadzwyczajne środki ostrożności (maseczka , rękawiczki jednorazowego użytku  lub  dezynfekcja rąk, zachowanie co najmniej 2 metrowej odległości od klienta ) zarówno klient jak i pracownik.
 4. Sprawy winny być załatwiane telefonicznie , mailowo , za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty polskiej.
 5. Wykaz numerów telefonów do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej  znajduje się na stronie  www.budzow.pl  Jednostki organizacyjne w zakładce GOPS – Kontakt.
 6. Załatwianie spraw bezpośrednio odbywa się pojedynczo w holu Ośrodka. Wizyty osobiste interesantów w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej będą możliwe tylko w sytuacjach wyjątkowych, po uprzedniej konsultacji telefonicznej z pracownikiem. W tym przypadku należy  użyć  dzwonka znajdującego się przy wejściu do siedziby Ośrodka .
 7. Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana osobom , starszym , niepełnosprawnym przez opiekunkę środowiskową zatrudnioną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie będzie świadczona na dotychczasowych zasadach przy stosowaniu środków ostrożności (maseczka, rękawiczki jednorazowego użytku, płyn do dezynfekcji rąk).
 8. Ogranicza się wyjścia służbowe pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej poza niezbędnymi do właściwego realizowania zadań  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 9. Pracownicy socjalni pracują w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, a weryfikacja potrzeb osób zainteresowanych odbywa się telefonicznie  lub mailowo.
 10. Ogranicza się pracę w terenie asystenta rodziny do minimum. Kontakt asystenta rodziny z rodziną powinien nastąpić z wykorzystaniem rozmowy telefonicznej, co winno być dokumentowane w karcie pracy asystenta rodziny z rodziną . Karta Pracy powinna być podpisana przez asystenta rodziny i powinna zawierać sformułowanie , że działania podejmowane są w sposób telefoniczny z uwagi na sytuacje zagrożenia koronawirusem.

                                                                                                                                 Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie
Anna Pawlica