Urząd Gminy w Budzowie

OGŁOSZENIE

Kategoria: Informacje Opublikowano: 07-05-2020

Sołtys wsi Baczyn informuje, że będzie pobierać podatek od nieruchomości, leśny oraz za odpady komunalne

w dniu 11.05.2020 roku w OSP w Baczynie od godz. 8.00-10.00.

W domu:

11-15 maja od 17.00- 18.00

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.