Urząd Gminy w Budzowie

Odtworzenie odcinka drogi KDD Kaniówka w Bieńkówce

Kategoria: Rok 2023 Opublikowano: 16-01-2024

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Odtworzenie odcinka drogi KDD Kaniówka w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:

  1. roboty przygotowawcze,
  2. remont odwodnienia,
  3. remont podbudowy,
  4. urządzenia ruchu bezpieczeństwa,
  5. wykonanie nawierzchni

Wartość całkowita operacji: 56.777,48 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy – 56.777,48 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 28 września 2023 r.