Urząd Gminy w Budzowie

Odtworzenie odcinka drogi KDD Kaniówka w Bieńkówce

Kategoria: Rok 2023 Opublikowano: 16-01-2024

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Odtworzenie odcinka drogi KDD Kaniówka w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:

  1. roboty przygotowawcze,
  2. remont odwodnienia,
  3. remont podbudowy,
  4. urządzenia ruchu bezpieczeństwa,
  5. wykonanie nawierzchni

Wartość całkowita operacji: 56.777,48 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy – 56.777,48 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 28 września 2023 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.