Urząd Gminy w Budzowie

„Odkrywam Małopolskę”

Kategoria: BOS Opublikowano: 05-11-2021

logotyp małopolska

Gmina Budzów po raz kolejny realizowała projekt „Odkrywam Małopolskę”, którego celem jest umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski udziału w zorganizowanych wycieczkach szkolnych. Projekt stanowi element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej osłabionego w wyniku pandemii Covid-19 poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W tegorocznej edycji projektu „Odkrywam Małopolskę” Gmina Budzów otrzymała środki w wysokości 17 483 zł, całkowity koszt 25 539 zł w tym wkład własny- wpłaty rodziców 8056 zł . Wycieczki zostały zorganizowane dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bieńkówce, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Budzowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Budzowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Palczy.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.