Urząd Gminy w Budzowie

„Odkrywam Małopolskę”

Kategoria: BOS Opublikowano: 05-11-2021

logotyp małopolska

Gmina Budzów po raz kolejny realizowała projekt „Odkrywam Małopolskę”, którego celem jest umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski udziału w zorganizowanych wycieczkach szkolnych. Projekt stanowi element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej osłabionego w wyniku pandemii Covid-19 poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W tegorocznej edycji projektu „Odkrywam Małopolskę” Gmina Budzów otrzymała środki w wysokości 17 483 zł, całkowity koszt 25 539 zł w tym wkład własny- wpłaty rodziców 8056 zł . Wycieczki zostały zorganizowane dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bieńkówce, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Budzowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Budzowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Palczy.