Urząd Gminy w Budzowie

Od dziś Możesz zapłacić kartą!

Kategoria: Informacje Opublikowano: 20-04-2017

Urząd Gminy informuje, iż przystąpił do programu „Program bezgotówkowy dla urzędów”.

Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, a Krajową Izbą Rozliczeniową, od dziś w kasie Urzędu istnieje możliwość uregulowania zobowiązań podatkowych, opłat za odpady komunalne oraz innych opłat urzędowych, za pomocą kart płatniczych.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.