Urząd Gminy w Budzowie

Od 1 stycznia 2022 r. zmiana maksymalnej kwoty zasiłku stałego

Kategoria: Pomoc społeczna Opublikowano: 19-11-2021

Od 1 stycznia 2022 r. maksymalna kwota zasiłku stałego będzie wynosiła 719 zł.

W 2022 r. zmieni się również wysokość kryterium dochodowego, które uprawnia do otrzymania świadczenia. Wyniesie ono:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
  • dla osoby w rodzinie – 600 zł.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego od 1 stycznia 2022 r. będzie wynosiła 345 zł.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.