Urząd Gminy w Budzowie

Oczyszczacze powietrza w czterech placówkach przedszkolnych gminy Budzów.

Kategoria: BOS Opublikowano: 01-10-2018

 

W ramach realizowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej zostały nieodpłatnie przekazane oczyszczacze powietrza do czterech placówek przedszkolnych gminy Budzów.

Otrzymane urządzenia mają służyć do oczyszczania powietrza, są doraźnym rozwiązaniem  na poprawę jakości powietrza.

Obdarowane placówki zobowiązały się do zorganizowania uroczystych akademii edukacyjnych dotyczących zanieczyszczenia i ochrony powietrza z udziałem swoich podopiecznych i rodziców.

Powszechnie prowadzona akcja społeczna na terenie województwa małopolskiego mającą na celu uwrażliwienie na problemy jakości powietrza oraz podniesieniu ich świadomości ekologicznej. Na szkodliwe działanie smogu narażone są przede wszystkim dzieci.