Urząd Gminy w Budzowie

OSP w Palczy otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie

Kategoria: Informacje Opublikowano: 05-11-2021

Ochotnicza Straż Pożarna w  Palczy otrzymała dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego Programu finasowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych” z WFOŚiGW  w Krakowie na zadanie pn. „Zakup  sprzętu strażackiego i środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży pożarnej w Palczy”. Koszt całkowity zadania: 20 000, 00 zł.  Kwota dotacji: 7 616, 37 zł

OSP  „realizuje zadanie sfinansowane ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Krakowie”

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PALCZY ZAKUP SPRZĘTU STRAŻACKIEGO I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ SŁUŻĄCYCH DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I USUWANIA ZAGROŻEŃ NA POTRZEBY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PALCZY Sfinansowane z Programu: Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych koszt kwalifikowany zadania: 20 000,00 zł • kwota dotacji: 7 616,37 zł Finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.