Urząd Gminy w Budzowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Budzów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzów w gminie Budzów

Kategoria: Planowanie przestrzenne Opublikowano: 09-02-2016

obwieszenie-wojta-06-08-2015

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.