Urząd Gminy w Budzowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Budzów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzów w gminie Budzów

Kategoria: Planowanie przestrzenne Opublikowano: 09-02-2016

obwieszenie-wojta-06-08-2015