Urząd Gminy w Budzowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Budzów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w Gminie Budzów

Kategoria: Planowanie przestrzenne Opublikowano: 08-09-2022

Pełna treść obwieszczenia dostępna jest do pobrania poniżej w sekcji załączniki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.