Urząd Gminy w Budzowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Budzów o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzów

Kategoria: Planowanie przestrzenne Opublikowano: 15-07-2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Budzów o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzów zamieszczone zostało poniżej w sekcji załączniki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.