Urząd Gminy w Budzowie

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Budzów – aktualizacja”

Kategoria: Informacje Opublikowano: 07-09-2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843,875, 1086), Wójt Gminy Budzów zawiadamia:

o wyłożeniu do wglądu publicznego:

„PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW– AKTUALIZACJA„

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 07.09.2020 r. do 28.09.2020 r.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej:

BIP: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło Gm. Budzów

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Uwagi proszę składać osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach urzędowania lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Budzów
34-211 Budzów 445

Osobą do kontaktu jest p. Magdalena Malinka, tel. 33/876 77 59 email: malinka@budzow.pl

WÓJT GMINY BUDZÓW
mgr inż. Jan Najdek

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.