Urząd Gminy w Budzowie

Nowy okres zasiłkowy w GOPS

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 25-06-2024

Kierownik Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w  Budzowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

 • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
 • funduszu alimentacyjnego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego.

na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 można składać:

Od 1 lipca 2024 r. w formie ELEKTRONICZNEJ za pośrednictwem portali:

 • emp@tia
 • ePUPAP

Od 1 sierpnia 2024 r. w formie PAPIEROWEJ

 • osobiście w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie,
  34-211 Budzów 443   w godzinach: poniedziałek 7.00 – 15.00,  wtorek  8.00 – 16.00, środa – piątek 7.00 -15.00
 • Wnioski na okres zasiłkowy 2024/2025 złożone przed wskazanymi terminami zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Terminy realizacji kompletnych wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami złożonych w okresie:

 • od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. nastąpi do 30 listopada 2024 r.
 • od 1 września 2024 r. do 31 października 2024 r. nastąpi do 31 grudnia 2024 r.
 • od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. nastąpi do 28 lutego 2025 r.

Terminy realizacji kompletnych wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożonych w okresie:

 • od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. nastąpi do 31 października 2024 r.
 • od 1 września  2024  r. do 30 września 2024 r. nastąpi do 30 listopada 2024 r.
 • od 1 października 2024 r. do 31 października 2024 r. nastąpi do 31 grudnia 2024 r.
 • od 1 listopada  2024  r. do 30 listopada 2024 r. nastąpi do 31 stycznia 2025 r.
 • od 1 grudnia  2024  r. do 31 stycznia 2025 r. nastąpi do 28 lutego 2025 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń można otrzymać w tut. OPS  (pokój nr 3)  lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie,
pod numerami telefonu   33/876- 77-81   lub   33/876-77-52

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.