Urząd Gminy w Budzowie

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 19-06-2020

W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym 2020/2021  – Kierownik  Gminnego   Ośrodka  Pomocy Społecznej w Budzowie  przypomina, że od 1 lipca 2020 r. będzie można złożyć elektronicznie wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” (300+), funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Wnioski w formie elektronicznej można składać na pośrednictwem: Portalu Emp@tia,
Bankowości Elektronicznej oraz Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( PUE ZUS)

W tradycyjnej formie papierowej wnioski będą przyjmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie  od dnia 1 sierpnia 2020 r.
O sposobie ich składania wydany zostanie odrębny komunikat.

WAŻNE! Wniosek o wypłatę świadczenia „Dobry Start” (300 Plus) należy złożyć do 30 listopada 2020 r. Po tej dacie wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.

TERMINY USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ WYPŁATY PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia 2020 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 30 listopada 2020 r.
 • od dnia 1 września 2020 r. do 31 października 2020 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • od dnia 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 28 lutego 2021 r.

TERMINY USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA „DOBRY START” (300+) ORAZ WYPŁATY PRZYSŁUGUJĄCEGO ŚWIADCZENIA

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego następuje do dnia 30 września 2020 r.
 • od dnia 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

TERMINY USTALENIA PRAWA  DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, A TAKŻE WYPŁATY PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia 2020 r.,ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 października 2020 r.
 • od dnia 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 30 listopada 2020 r.
 • od dnia 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • od dnia 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 stycznia 2021 r.
 • od dnia 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 28 lutego 2021 r.

Rodzice, którym przyznano świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2019/2021 , nie muszą teraz składać  nowego wniosku. Okres wypłat 500+ obowiązuje do 31 maja 2021 roku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres zasiłkowy są przyjmowane od:

 • 1 lutego 2021 r. (drogą elektroniczną)
 • 1 kwietnia  2021 r. (drogą tradycyjną)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Budzowie
Anna Pawlica

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.