Urząd Gminy w Budzowie

Nowe zasady gospodarowania odpadami

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 10-02-2016

Urząd Gminy Budzów informuje, że w wyniku zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 z późn. zm.), gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dotychczas funkcjonujący system zbierania odpadów oparty na umowach zawartych między mieszkańcami, a Gminą Budzów, który musi zostać zmieniony, a umowy rozwiązane.

Od 1 lipca 2013 r. miejsce umów zastępują DEKLARACJE, każdy właściciel, współwłaściciel itp. nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Budzów ma obowiązek złożyć do Wójta Gminy Budzów pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi do dnia 31 marca 2013 r.

Wzór deklaracji dostępny poniżej w załączeniu, do pobrania na dole strony oraz u Sołtysów.

Uprzejmie prosimy o składanie deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2013 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.