Urząd Gminy w Budzowie

Apel o nie wypalanie traw 2021

Kategoria: Informacje Opublikowano: 02-04-2021

napis nie wypalaj traw na tle płonącego lasu

Przypominamy, że pożary traw są bardzo niebezpieczne, niszczą wszelkie organizmy żywe, środowisko i stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Przyczyniają się do znaczących strat i wysokich kosztów, które ponosimy my wszyscy, całe społeczeństwo.

Należy mieć świadomość, że nawet mały pożar trawy w chwili nieuwagi bądź silnego wiatru, może wymknąć się spod kontroli i szybko zagrozić sąsiednim zabudowaniom, obszarom leśnym.

Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia, a nawet to co najcenniejsze-własne życie.

Wypalania traw zakazuje prawo m.in. ustawa z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U.  z 2020 r poz. 55 ze zmianami):

  • art. 124: ”Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
  • art. 131. pkt.12 : „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu lub grzywny”.

Występując z tym apelem prosimy zatem wszystkich Państwa o pomoc w zlikwidowaniu, bądź w znacznym stopniu ograniczeniu tego niebezpiecznego, szkodliwego społecznie i ekonomicznie zjawiska. Mamy nadzieję, że wspólnie można tej wiosny skuteczniej niż w latach ubiegłych wpłynąć na potencjalnych podpalaczy.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.