Urząd Gminy w Budzowie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Kategoria: Informacje Opublikowano: 04-07-2024

logotypy biorące udział w programie

Gmina Budzów otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 500 zł na realizację  Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Całkowity koszt realizacji wynosi 25 625 zł, w tym wkład własny gminy 5 125 zł . Celem Programu jest wspieranie organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.  Priorytet 3 Programu jest realizowany w dwóch  kierunkach:

  • Kierunek 3.1 Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego,
  • Kierunek 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Dofinansowanie otrzymała: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Budzowie , Przedszkole Samorządowe w Bieńkówce, Przedszkole Samorządowe w Budzowie, Przedszkole Samorządowe w Palczy, Przedszkole Samorządowe w Baczynie oraz oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zachełmnej.

Placówki wychowania przedszkolnego przeznaczą środki na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz na realizację działań promujących czytelnictwo- zakup książek będących nagrodami  dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo.  Szkoła podstawowe zakupi książki  będące nowościami wydawniczymi,  nowe elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz książki będące nagrodami dla uczniów biorących udział w działaniach  promujących czytelnictwo.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.