Urząd Gminy w Budzowie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Kategoria: BOS Opublikowano: 23-12-2021

Logotypy instytucji

Gmina Budzów otrzymała dofinansowanie w wysokości 33000 zł na realizację  Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Całkowity koszt realizacji wynosi 41 250 zł, w tym wkład własny gminy 8250 zł . Celem Programu jest wspieranie organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.  Priorytet 3 Programu jest realizowany w dwóch  kierunkach:

  • Kierunek 3.1 Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego,
  • Kierunek 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Dofinansowanie otrzymała : Szkoła Podstawowa w Bieńkówce, Szkoła Podstawowa w Jachówce, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Budzowie , Przedszkole Samorządowe w Bieńkówce, Przedszkole Samorządowe w Budzowie, Przedszkole Samorządowe w Palczy , Przedszkole Samorządowe w Baczynie oraz oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 Budzowie i w Szkole Podstawowej w Zachełmnej.

Placówki wychowania przedszkolnego przeznaczą środki na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz na realizację działań promujących czytelnictwo- zakup książek będących nagrodami  dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo.  Szkoły podstawowe zakupią książki  będące nowościami wydawniczymi,  nowe elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz książki będące nagrodami dla uczniów biorących udział w działaniach  promujących czytelnictwo.