Urząd Gminy w Budzowie

Nabory w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 27-04-2023

Szanowni Państwo,

Przekazuję informację o ogłoszonych naborach i możliwości zatrudnienia osób w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na stanowiskach:

  1. inspektor wojewódzki do o spraw nadzoru i kontroli, w Oddziale do Spraw Nadzoru w Pomocy Społecznej w Zakresie Zadań Gminy, w Wydziale Polityki Społecznej – 1 osoba,
  2. inspektor wojewódzki do spraw kontroli z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w Oddziale do Spraw Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, w Wydziale Polityki  Społecznej – 2 osoby,
  3. inspektor wojewódzki do spraw nadzoru merytoryczno-finansowego oraz analiz, w Oddziale do Spraw Budżetu Polityki Społecznej, w Wydziale Polityki Społecznej – 2 osoby.

Łącznie nabory dotyczą 5 stanowisk pracy, termin na składanie dokumentów upływa 12 maja 2023 r.

W załączeniu przesyłam ogłoszenia o ww. naborach, które ukazały się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Iga Hajdus
Kierownik Oddziału do Spraw Pomocy Rodzinie i Organizacji
Wydział Polityki Społecznej
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.