Urząd Gminy w Budzowie

Nabory w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 27-04-2023

Szanowni Państwo,

Przekazuję informację o ogłoszonych naborach i możliwości zatrudnienia osób w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na stanowiskach:

  1. inspektor wojewódzki do o spraw nadzoru i kontroli, w Oddziale do Spraw Nadzoru w Pomocy Społecznej w Zakresie Zadań Gminy, w Wydziale Polityki Społecznej – 1 osoba,
  2. inspektor wojewódzki do spraw kontroli z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w Oddziale do Spraw Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, w Wydziale Polityki  Społecznej – 2 osoby,
  3. inspektor wojewódzki do spraw nadzoru merytoryczno-finansowego oraz analiz, w Oddziale do Spraw Budżetu Polityki Społecznej, w Wydziale Polityki Społecznej – 2 osoby.

Łącznie nabory dotyczą 5 stanowisk pracy, termin na składanie dokumentów upływa 12 maja 2023 r.

W załączeniu przesyłam ogłoszenia o ww. naborach, które ukazały się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Iga Hajdus
Kierownik Oddziału do Spraw Pomocy Rodzinie i Organizacji
Wydział Polityki Społecznej
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie