Urząd Gminy w Budzowie

Nabór wniosków o dofinansowanie zatrudnienia niani dla dzieci w wieku do lat 3!

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 21-09-2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie na prośbę  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Krakowie przekazuje następujące informacje:

Szanowni Państwo,


Wkrótce ruszy nabór wniosków o dofinansowanie zatrudnienia niani dla dzieci w wieku do lat 3!

Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0”, dofinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Z dofinansowania kosztów zatrudnienia niani mogą skorzystać rodzice, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, przy czym szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie  mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.

Wsparcie będzie można otrzymać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Przewiduje się, że w trzyletnim okresie realizacji projektu (projekt potrwa do 2021 r.)
ze wsparcia skorzysta 650 rodziców.

Wniosek o przyznanie wsparcia w ramach projektu wraz z pozostałą dokumentacją zostaną zamieszczone na stronie ROPS w Krakowie w dniu ogłoszenia naboru.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie informacyjnym projektu „Małopolska Niania” w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, lub pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 w. 23.

Zapraszamy także do bieżącego śledzenia strony internetowej www.rops.krakow.pl, gdzie
w zakładce „Małopolska Niania 2.0” będą zamieszczane aktualne informacje dotyczące projektu oraz do dołączenia do grupy „Małopolska Niania 2.0” na facebook-u.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.