Urząd Gminy w Budzowie

Nabór dodatkowy do Programy „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022”

Kategoria: GOPS Opublikowano: 16-03-2022

W związku z możliwością skorzystania z Rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie ogłasza nabór uzupełniający dla osób chętnych do wzięcia udziału w w/w programie.
Dysponujemy jeszcze 2 wolnymi  miejscami w programie

Celem Programu jest możliwość uzyskania przez mieszkańców Gminy Budzów doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej. Program ma zapewniać:

  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki,
  • zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o dostarczenie wypełnionej przez siebie KARTY ZGŁOSZENIA.

KARTY pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacji.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Karty, kopię orzeczenia należy dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie.

Program w tut. Gminie realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Liczba uczestników, która ma możliwość wzięcia udziału w Programie:

Pobyt dzienny

  • 1 osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
  • 1 dziecko z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 lub
  • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie tel. 33/ 876-77-77 lub 33/876 -77 -80.

Karty zgłoszenia oraz Karty oceny stanu dziecka /osoby niepełnosprawnej formie papierowej dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie.

  • Karta zgłoszenia do Programu – TUTAJ
  • Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM – TUTAJ
  • Klauzula informacyjna RODO- TUTAJ oraz TUTAJ

Regulamin Programu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa—edycja-2022.