Urząd Gminy w Budzowie

Montaż podziemnego zbiornika na wody opadowe z dachu budynku nr 667 w miejscowości Budzów

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 11-12-2020

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Montaż podziemnego zbiornika na wody opadowe z dachu budynku nr 667 w miejscowości Budzów

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty przygotowawcze,
  • montaż zbiornika,
  • montaż zestawu pompującego,
  • podbudowa,
  • utwardzenie

Wartość całkowita operacji: 15.196,25 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu  województwa małopolskiego  – 8.994,00  zł.
  • środki z budżetu gminy  – 6.202,25  zł.

Czas trwania realizacji operacji: od 29 września  2020 r. do 10 listopada 2020 r.

biała tablica z kolorowymi elementami. Na dole po lewej stronie logotym małopolska, po prawej herb gminy budzów