Urząd Gminy w Budzowie

Montaż podziemnego zbiornika na wody opadowe z dachu budynku nr 667 w miejscowości Budzów

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Montaż podziemnego zbiornika na wody opadowe z dachu budynku nr 667 w miejscowości Budzów

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty przygotowawcze,
  • montaż zbiornika,
  • montaż zestawu pompującego,
  • podbudowa,
  • utwardzenie

Wartość całkowita operacji: 15.196,25 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu  województwa małopolskiego  – 8.994,00  zł.
  • środki z budżetu gminy  – 6.202,25  zł.

Czas trwania realizacji operacji: od 29 września  2020 r. do 10 listopada 2020 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.